×

Van harte welkom bij de Parochie Sibbe-IJzeren! Op deze website vind u alle informatie over onze parochie en activiteiten.

Heeft u vragen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen via de contactpagina.

Parochiecontact

Iedere maand brengen wij het laatste nieuws over onze parochie in het Parochiecontact. Op deze pagina zijn de twee meest recente parochiecontacten te lezen.

Klik hier om alle parochiecontacten te lezen.

Heilige Mis t.g.v. start federatie

Beste parochianen

 

Samen verder gaan!

Samen verder gaan willen ook de 8 parochies van Valkenburg aan de Geul. Onder de 8 parochies van Valkenburg aan de Geul vallen: Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Sibbe, de 2 parochies van Centrum Valkenburg, Broekhem, Houthem en Berg en Terblijt.

Binnen in het bisdom worden overal samenwerkingsverbanden van meerdere parochies gevormd ook wel federaties genoemd. De noodzaak van het vormen van een federatie komt o.a. voort uit  priester tekort in ons bisdom.

De geschiedenis van de parochies van de nieuwe federatie kerken van Valkenburg aan de Geul hebben ieder hun eigen levensverhaal. Op unieke wijze is in de loop van de Tijd vorm gegeven aan het verstaan van de Blijde Boodschap, aan bidden en danken en vieren, aan onderricht van leer- en leefregels, aan symbolen en traditie. De parochies van de toekomst kan niet naar binnen gekeerd zijn en op zichzelf gericht. Ze zal moeten loslaten, toelaten, wachten, verwachten. Elke parochie zal haar eigen herkenbare gezicht behouden. Dat is essentieel voor de betrokkenheid van parochianen en hun beoogde groei in verantwoordelijkheid. Juist diversiteit blijft kostbaar.

Om het vormen van de federatie van de 8 parochies te vieren zal op 29 juni om 16 uur een heilige mis worden gehouden in de heilige Gerlachuskerk te Houthem.

U bent voor het bijwonen van deze heilige mis van harte uitgenodigd!

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 29 juni!

Denkt u mee over de toekomst van uw parochie?

De kerk staat vaak midden in uw dorp en dan bedoelen we het gebouw: de kerk. Echter als we het over de kerk, de parochiegemeenschap hebben, waar staat uw kerk dan?

Hoe ziet u de toekomst van uw parochie?

Verbindend nadenken over de toekomst van onze parochie(s)

Op zondag 28 januari j.l. vond in de Holle Eik te Houthem een inspirerende bijeenkomst plaats. Een zestigtal mensen, vanuit de 8 parochies van de federatie: Kerken Valkenburg aan de Geul dacht, in willekeurig samengestelde groepjes na, over een drietal vragen:

1 Wat betekent  “parochie” voor u,

2 Hoe ziet u de toekomst van de parochie over 10 jaar

3 Wat zijn de extra kansen voor de acht parochies in de op handen zijnde federatievorming.

De bijeenkomst werd bijgewoond door Harry Quadvlieg, vicaris-generaal van het Bisdom Roermond, die op zijn rondgang door het bisdom aangenaam verrast was door de openheid van het gesprek.

Er ontstonden ideeën over activiteiten om te verbinden met parochianen en verenigingen, waarbij vooral ook jonge mensen aandacht vragen.

De 7 mooie monumentale kerken in Valkenburg, zullen ook naar de toekomst toe blijven bestaan. Een van de voorstellen was dan ook waarom zouden we dan niet door het Heuvelland naar elkaar toe wandelen? De federatie-vorming biedt kansen en mogelijkheden om krachten te bundelen bij afnemende aantallen actieve parochianen, elkaar te versterken en taken samen op te pakken.

Het woord “Parochie” riep vooral associaties op met samen, gemeenschapszin, verbinding in het geloof; zoals deze middag zelf ook al bracht.

De bijeenkomst zal door de organiserende werkgroep geëvalueerd worden. Wij houden u op de hoogte van de vervolgstappen.

 

 

Overleden

Dhr. Leo Beijers is overleden op 5 maart 2024 in de leeftijd van 89 jaar

Dhr. Jan Crapels is overleden op 14 maart 2024 in de leeftijd van 75 jaar.

moge zij rusten in vrede.