Informatie

Federatiebestuur

Sinds 1 januari 2020 is onze kerk een onderdeel van de Parochiefederatie Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul - Sibbe.

Het toenmalige kerkbestuur is overgegaan naar een Parochie Adviescommissie om de dagelijkse en specifieke zaken betreffende de Roza-parochie te bespreken en uit te voeren. De andere zaken worden voortaan door het federatiebestuur afgehandeld en behartigd.

Voor het federatiebestuur zijn de volgende personen door het bisdom benoemd:

Pastoor C. Dieteren, voorzitter, Schin op Geul
Pastoor H. Jansen, vice-voorzitter, Valkenburg-centrum
Hr. Guido Kerckhoffs, penningmeester, Valkenburg-centrum
Hr. Huub Bock, penningmeester, Oud-Valkenburg
Mevr. Kitty Heijenrath, liturgie/pastoraal, Schin op Geul
Hr. René Heuts, algemeen, Sibbe
Bovengenoemde personen zijn formeel lid van alle vier bij de federatie betrokken kerkbesturen.

Misdienaars en acolieten

Misdienaars

Jongens en meisjes vanaf groep 5 helpen de priester tijdens de H. Mis

Wat doen misdienaars?

Tijdens de viering in de kerk help je samen met anderen de priester om alles zo goed en mooi mogelijk te laten verlopen.

Hoe vaak ben je aan de beurt?

Gemiddeld eenmaal per maand. Je krijgt hiervan tijdig een rooster waarop je kunt zien wanneer je verwacht wordt om de mis te dienen.

Wat mag je verwachten?

Tijdens de viering mag je allerlei dingen doen;
Je hebt altijd een goede plaats in druk bezochte vieringen.

Acolieten

Een acoliet is een volwassen misdienaar. Zij doen eigenlijk veel hetzelfde als de misdienaars maar dan bij Hoogfeesten. Behalve bijvoorbeeld de tafel klaarmaken en bewieroken.

Er zijn ook volwassen acolieten die assisteren bij begrafenissen en huwelijken.

Misdienaar worden?

Jongens en meisjes vanaf groep 5 kunnen meedoen, natuurlijk moet je wel de Eerste H. Communie hebben gedaan.

Wil jij ook als misdienaar bij ons in de kerk meedoen?

Als je nu denkt: “Ik wil ook misdienaar worden” of “ik wil er eerst meer over weten” neem dan contact met ons op.

Tarieven voor 2024

Mistarieven:
Doordeweekse leesmis € 15,00
Eucharistieviering / Woord en Communiedienst za./zo. € 30,00
Avondwake met uitvaart € 30,00
Avondwake zonder uitvaart* € 100,00
Jubileumviering buiten regulier za./zo. € 325,00
Woord en communiedienst als afscheid € 200,00
Begrafenis* € 500,00
Huwelijk* € 500,00
Bijdrage begeleiding crematorium binnen de regio met voorafgaande dienst € 100,00
Bijdrage begeleiding crematorium binnen de regio zonder voorafgaande dienst* € 500,00
Gestichte jaardienst op za. of zo. (looptijd 10 jaar) € 300,00

*bijdrage rouw/trouwdiensten wordt niet gevraagd bij parochianen die vier jaar voorafgaand voldoende hebben deelgenomen aan de actie Kerkbalans (bepaling door Kerkbestuur).